Rambling Puppets


...is a  puppet theatre company featuring one-man shows.
Based in Barcelona, this project was born as part of many initiaves that were held during 2010 and 2011 in the "Taller de Marionetas de Pepe Otal", a singular puppetring arts school/association in this town.
The puppeteer, Ferran Costa, designs, builds and performs puppetry himself and he plays as a one-man show in his first genuine string-puppet performance..: the "Canelo Show". 


Ferran Costa became a puppeteer because of a visit at the Cultural Association Casa- Taller de Marionetas de Pepe Otal, in  Barcelona, during the winter of 2010-2011 . It is in that singular place where puppets' construction and manipulation techniques will be learnt,especially the strings puppet technique (or “marionette”) following both methods of  masters Henry Tozer and Pepe Otal.

The contribution of knowledge  from puppeteers like Jordi Bertran,Oriol Pont, Carlos Lopez,Litus Codina,Valentina Raposo among other regulars in the association  will be essential for further training and professionalization, aswell as the subsequent addition of Sonia Nardone in direction and staging of the company.
From 2015 is part of the theatre company "Canelo Theatre" where has taken charge of scenografy and puppets' construction, and is nowadays performing as an actor and puppeteer.TRAINING :- Graduate from higher school at Costa Llobera School and Cultural Institut CIC.

- Music studies at the Music School of Barcelona .

-Physical Theatre taught by the company Zero en Conducta (Jose Antonio Puchades).

- International Comedy Art Stage taught by Cristina Coltelli .

-Construction of puppets,puppetring and acting at the Casa-Taller de Marionetas de Pepe Otal (2011-2015)PARTNERSHIPS :- Member of the " Beltane Fire Society", collaborating on festivals Beltane & Samhuinn 2001/2002   ( Edinburgh). 

- Project "Titeres para tod@s" (2012-one year volunteer puppetring at nursing homes and hospitals ) .

-  Puppetring  at  short movie " A zero " by Hrmns Trapp and Mima Theatre (2012-Barcelona)

-Puppetring at the impro theatre night show "Los actores también pelean"(Àtic 22,Tantarantana theatre), from Free Monsters Theatre

-Producing and puppetring "Varieteés",a string puppet show  created together with puppeteer Valentina Raposo and performed in Titirifuente 2014 festival and TOT Festival 2015 .

- From 2015 member of the Puppet theatre company "Canelo Teatre": Construction of puppet theatre and scenography,construction of puppets,acting and puppettring in "El secret de l'Elixir",an opera puppet show based on l"Elisir d'Amore", de Gaetano Donizetti,and first performed in 2015.

                                --------------------------- La companyia de teatre de titelles Rambling Puppets neix com a una iniciativa individual de creació escénica, dins el marc de contínues col·laboracions realitzades en el singular Taller de marionetas de Pepe Otal de Barcelona durant els anys 2011/2012. El projecte acabarà donant fruit amb la seva primera producció,l’espectacle Canelo Show, que es presenta per primer cop de manera oficial dins l’edició 2012 del Festival Internacional de Títeres de Guadalajara(Titiriguada). L’espectacle però, inicialment ideat per a un manipulador, evolucionarà i es perfilarà amb un nou guió on la figura de l’actor/manipulador intervé de un forma molt més activa i visible.

MEMBRES DE LA COMPANYIA:


Ferran Costa, titellaire, s’inicia al món del teatre de titelles arrel d’una visita a l’associació cultural Casa-Taller de Marionetes de Pepe Otal de Barcelona, durant l’hivern de 2010-2011. És aquí on cursarà i aprendrà tècniques de construcció i manipulació de titelles, en especial a la de titelles de fil.
L’aportació de coneixements d’aquest art per part de grans profesionals del gremi que sovintejen o formen part de l’associació com Jordi Bertrán, Oriol Pont,Carlos López,Litus Codina o Valentaina Raposo entre d'altres, serán de vital importancia per a la formació i professionalització, com també la posterior incorporació de Sonia Nardone en la dirección y posada en escena de la compañía.

Actualment  també forma part de la companyia de teatre infantil "Caneló Teatre" formada el 2015 i amb la qual és constructor de titelles,constructor d' escenografía, manipulador i actor en l'obra "El secret de l'Elixir".

FORMACIÓ :

 -Títol de graduat en E.S.O.(B.U.P) cursat a l’Escola Costa i Llobera i l’Institut C.I.C. -Estudis musicals a l’Escola de Música de Barcelona (5 anys de solfeig i piano). -Teatre físic impartit per la companyia Zero en Conducta (Jose Antonio Puchades,) -Stage Internacional de Comedia de l’art impartit per Cristina Coltelli.


COL· LABORACIONS:

-Membre de la “Beltane Fire Society” i dels festivales Beltane & Samhuinn a la ciutat de Edinburgh, Escòcia.  
-Col·laboració amb "Títeres para tod@s”(projecte de voluntariat a residències de gent gran i hospitals). 
-Manipulació a curtmetratge “A Cero” (2012), de Hrmns Trapp y Mimaia Teatro
-Manipulació a l'obra d'improvització teatral "Los actores también pelean" de Free Monsters Theatre.
-Creació i manipulació de l'espectacle efímer "Varietés" realitzat conjuntament amb  la titellaire Valentia Raposo, durant el Festival Titirifuente 2014 i Festival TOT 2015.
-Construcció de teatret i escenografia,construcció de titelles,manipulació i actor a l'obra "El secret de l'Elixir",de la companyia "Caneló Teatre".                                -----------------------------La compañía de teatro de marionetas Rambling Puppets nace como una iniciativa individual de creación escénica , en el marco de continuas colaboraciones realizadas en el singular Taller de marionetas de Pepe Otal de Barcelona durante los años 2011/2012 . El proyecto terminará dando fruto con su primera producción, el espectáculo Canelo Show , que se presenta por primera vez de manera oficial dentro de la edición 2012 del Festival internacional de Títeres de Guadalajara( Titiriguada ). El espectáculo,  inicialmente ideado para un manipulador, evolucionará y se consolidarà con un nuevo guión con la nueva figura de el actor - manipulador. 
INTEGRANTES DE LA COMPAÑIA:


Ferran Costa, titiritero, se inicia en el mundo del teatro de marionetas a raíz de una visita en la asociación cultural Casa-Taller de Marionetas de Pepe Otal de Barcelona, durante el invierno de 2010-2011. Es aquí donde cursará y aprenderá las técnicas de construcción y manipulación de títeres, y en especial la técnica del hilo. La aportación de conocimientos de este arte por parte de grandes profesionales del gremio que frecuenta o forman parte de la asociación como Jordi Bertrán, Oriol Pont, Carlos López, Litus Codina,Valentina Raposo entre otros, serán de vital importancia para la formación i profesionalización, como también la posterior incorporación de Sonia Nardone en la dirección y puesta en escena de la compañia.


FORMACIÓN : 

 -Título de graduado en E.S.O.(B.U.P.) cursado en Escuela Costa i Llobera y Institut C.I.C. -Estudios musicales en la Escola de Música de Barcelona -Teatro físico impartido por la compañía Zero en Conducta (Jose Antonio Puchades,) -Stage Internacional de Comedia del arte impartido por Cristina Coltelli.

 COLABORACIONES:

-Miembro de la “Beltane Fire Society” y de los festivales Beltane & Samhuin 2001/2002 en la ciudad de Edinburgh, Escócia.
 -Proyecto “Títeres para tod@s”(voluntariado en hogares de ancianos y hospitales).
 -Manipulación en cortometraje “A Cero”, de Hrmns Trapp y Mimaia Teatro(2012).
-Manipulación en la obra de improvisación teatral "Los actores también pelean" de Free Monsters Theatre.
-Creación i manipulación de el espectaculo "Varietés" realizado conjuntamente con la titiritera Valentia Raposo durante el Festival Titirifuente 2014 i Festival TOT 2015.
-Construcción de teatrino y escenografia,construcción de títeres,manipulación i actor en la obra "El secret de l'Elixir",de la compañia "Caneló Teatre". 
http://tallerdemarionetas.org/